über mich

Berufserfahrung

2017 – anwesend

Premier Clinic

Prag, Czech Republic

2013 – 2017

Brandeisclinic 

Prag, Czech Republic

2008 – 2014

Klinika plastickej chirurgie LF UK

Univerzitná nemocnica 

Bratislava, Slovenská republika

2010 – 2017

Esthemed / A-klinik

Bratislava, Slovenská republika

2013 – anwesend

Brandeisclinic

Prag, Czech Republic

2015 – anwesend

Interklinik

Bratislava, Slovenská republika

Zertifikate, Im Ausland

2009

RHINOPLASTY INTERNATIONAL

DISSECTION COURSE

Brusel, Belgicko 

2010

CATBBAS

Brusel, Belgicko

 

2012

UEMS

Plastický chirurg

Brusel, Belgicko

2012

Klinika plastickej chirurgie

Hospital St. Louis

Paríž, Francúzsko

2013

Oddelenie plastickej chirurgie

Manhattan Eye
Ear and Throat Hospital
Lennox Hill Ambulatory

New York, USA

2013

Centrum plastickej chirurgie

Gayrettepe Florence
Nightingale Hospital

Istanbul, Turecko

2013

Centrum plastickej chirurgie

Gayrettepe Florence
Nightingale Hospital

Istanbul, Turecko

Bildung

1994 – 2002

Gymnázium Jána Papánka
Vazovova 6

Bratislava, Slovenská republika

2002 – 2008

Lekárska fakulta UK

Bratislava, Slovenská republika

2013

Atestácia z plastickej chirurgie

Lekárska fakulta UK

Bratislava, Slovenská republika

2014

EBOPRAS
Európska atestácia z plastickej chirurgie

Brusel, Belgicko

2017

Doktorandské štúdium PhD.

Lekárska fakulta UK

Bratislava Slovenská republika

ČLENSTVÁ

Medzinárodná konfederácia pre plastickú, estetickú a rekonštrukčnú chirurgiu (IPRAS)

Slovenská spoločnosť plastickej a estetickej chirurgie SLS

Slovenská spoločnosť chirurgie ruky
SLS

Slovenská spoločnosť pre liečenie rán SLS