Zákroky

Tvarovanie líc, brady a nosa

Tvarovanie líc, brady alebo nosa pomocou lipofillingu sa realizuje odsatím potrebného množstva vlastného tuku (najčastejšie z oblasti podbruška), jeho následným spracovaním a „vyčistením“ v centrifúge. Takto upravená tuková hmota sa následne injekčne aplikuje do vybraných oblastí drobnými, len niekoľko milimetrovými kanylami, čo zaručuje požadované výsledky vyplnenia vrások bez viditeľných jaziev. Vzhľadom na povahu tuku ako takého sa z aplikovaného objemu približne 30 % vstrebe, preto sa výkon v záujme dosiahnutia optimálneho výsledku opakuje s odstupom 3 – 6 mesiacov.

TYP VÝKONU

Výkon ambulantnej alebo jednodňovej chirurgie

ANESTÉZA

Lokálna alebo celková

DĹŽKA OPERÁCIE

Cca 1 – 2 hodiny

POOPERAČNÝ PRIEBEH

  1. Lokálne domáce ošetrovanie 1 týždeň.
  2. Prvá ambulantná kontrola po 2 týždňoch.
  3. Oddychový režim 1 – 2 týždne.
  4. Vstrebávanie opuchov a modrín cca 1 – 2 týždne.

STAV PRED A PO OPERÁCIÍ

ZAUJAL VÁS TENTO ZÁKROK?

KONTAKTUJTE MA