Zákroky

Zväčšenie pier

Zväčšenie pier metódou lipofillingu sa realizuje odsatím potrebného množstva vlastného tuku (najčastejšie z oblasti podbruška), jeho následným spracovaním a „vyčistením“ v centrifúge. Takto upravená tuková hmota sa následne injekčne aplikuje do pier len niekoľko milimetrovými kanylami, čo zaručuje požadované výsledky bez viditeľných jaziev. Zväčšenie pier pri takejto procedúre je rádovo o niekoľko milimetrov, pričom aplikovaný objem je nutné stanoviť pri individuálnej konzultácii. Vzhľadom na povahu tuku ako takého sa z aplikovaného objemu približne 30 % vstrebe, preto sa výkon v záujme dosiahnutia optimálneho výsledku opakuje s odstupom 3 – 6 mesiacov.

TYP VÝKONU

Výkon ambulantnej chirurgie

ANESTÉZA

Lokálna

DĹŽKA OPERÁCIE

Cca 1 hodina

POOPERAČNÝ PRIEBEH

  1. Lokálne domáce ošetrovanie 1 týždeň.
  2. Prvá ambulantná kontrola po 2 týždňoch.
  3. Oddychový režim 1 – 2 týždne.
  4. Vstrebávanie opuchov a modrín cca 2 týždne.

ZAUJAL VÁS TENTO ZÁKROK?

KONTAKTUJTE MA